เป็น All In One PC (AIO-PC)  ที่มีขนาดบางสวยงาม  มีฟังชั่นการทำงาน WiFi มีฟังชั่นแสดงผลความละเอียดสูงผ่านพอร์ด HDMI จำนวน 1 พอร์ด  และ VGA จำนวน 1 พอร์ด  มีช่อง LAN และมีช่อง USB จำนวน 6 พอร์ด มีฟังชั่นสำรองไฟ แบบ UPS รองรับไฟฟ้าดับไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง ในตัวเครื่องดังภาพต่อไปนี้ และรายละเอียดดัง เป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานคุณภาพสูงโดยนักธุรกิจลงทุนชาวยุโรปที่จำหน่ายขายดี ในยุโรปและอเมริกา พร้อมใบรับรองมาตรฐานและประกันการใช้งานต่อไปนี้

สิ่งที่มีมากับตัวเครื่องมีดังนี้

  1. 1*Line out

  2. 1*MIC in

  3. 1*VGA Port

  4. 6*USB 2.0 Port

  5. 1*LAN

  6. 1*HDMI

      7. 1*DC-In Port

  รายละเอียดเสปคสำหรับ  *AIO-N02B21*