เป็น All In One PC (AIO-PC)  ที่มีแบตเตอรี่ ขนาด 10,000 mA. ในตัวเครื่องที่จัดวาง สามารถใช้งานลักษณะเหมือนมี UPS และระบบป้องกันไฟฟ้ากระชาก  ไฟฟ้าขาด/เกิน ป้องกันความเสียหายของตัวระบบคอมพิวเตอร์ มีฟังชั่นการแสดงผลความละเอียดสูงผ่านพอร์ด HDMI จำนวน 1 พอร์ด  พอร์ด  มีช่อง LAN และมีช่อง USB จำนวน 4 พอร์ด  และออกแบบไว้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานดังภาพต่อไปนี้และรายละเอียดดังนี้มีฟังชั่นสำรองไฟ แบบ UPS รองรับไฟฟ้าดับไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง ในตัวเครื่องเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานคุณภาพสูงโดยนักธุรกิจลงทุนชาวยุโรปที่จำหน่ายขายดี ในยุโรปและอเมริกา พร้อมใบรับรองมาตรฐานและประกันการใช้งาน

สิ่งทีได้มากับตัวเครื่องมีดังนี้

  1. USB2.0 x3

  2. SD x1;VGAx1

  3. HDMIx1;VGAx1

  4. Line out;MIC in

  5. DC in x1

      6. Power Button x1

รายละเอียดเสปคสำหรับ  * AIO-N10B15*