เป็น All In One PC (AIO-PC)  ที่มีแบตเตอรี่ ขนาด 10,000 mA. ในตัวเครื่องที่จัดวาง สามารถใช้งานลักษณะเหมือนมี UPS และระบบป้องกันไฟฟ้ากระชาก  ไฟฟ้าขาด/เกิน ป้องกันความเสียหายของตัวระบบคอมพิวเตอร์ มีฟังชั่นการแสดงผลความละเอียดสูงผ่านพอร์ด HDMI จำนวน 1 พอร์ด  พอร์ด  มีช่อง LAN และมีช่อง USB จำนวน 4 พอร์ด  และออกแบบไว้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานคุณภาพสูงโดยนักธุรกิจลงทุนชาวยุโรปที่จำหน่ายขายดีในยุโรปและอเมริกา พร้อมใบรับรองมาตรฐานและประกันการใช้งานดังภาพต่อไปนี้และรายละเอียดดังนี้

สิ่งที่มีมาพร้อมกับตัวเครื่องมีดังนี้

  1. 1*MIC in

  2. 1*VGA Port

  3. 6*USB 2.0 Port

  4. 1*LAN

  5. 1*HDMI

      7. 1*DC-In Port

 รายละเอียดเสปคสำหรับ  "AIO-T10B15"