เป็น All In One PC (AIO-PC) ที่มีขนาดบางสวยงาม  มีฟังชั่นการทำงาน WiFi มีฟังชั่นแสดงผลความละเอียดสูงผ่านพอร์ด HDMI จำนวน 1 พอร์ด  และ VGA จำนวน 1 พอร์ด  มีช่อง LAN และมีช่อง USB จำนวน 6 พอร์ดเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานคุณภาพสูงโดยนักธุรกิจลงทุนชาวยุโรปที่จำหน่ายขายดี ในยุโรปและอเมริกา พร้อมใบรับรองมาตรฐานและประกันการใช้งาน และออกแบบไว้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานดังภาพต่อไปนี้และรายละเอียดดังนี้

สิ่งที่มีมาในกล่องพร้อมของแถมดังนี้

  1. 1*MIC in

  2. 1*VGA Port

  3. 6*USB 2.0 Port

  4. 1*LAN

  5. 1*HDMI

      7. 1*DC-In Port

 

 รายละเอียดเสปคสำหรับ  "AIO-TEP185"