HiPen H3

      HiPen H3 เป็นอุปกรณ์เสริมในการนำเข้าข้อมูลลักษณะปากกาดิจิตอล ด้วยขนาดหัวเพียง 2 มม. โดยใช้เทคโนโลยี Palm Suppression ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สนับสนุนในกรณีหลายจุดสัมผัส สามารถตอบสนองต่อพื้นที่เฉพาะ  ในส่วนของพลังงานมีการออกแบบให้มีการบริโภคกำลังไฟฟ้าต่ำ ในขณะที่ใช้งานได้ยาวนาน โดยเก็บประจุไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ขนาด ชนิด AAAA  ซึ่งมีการทำงานแบบ Automatic Sleep

 

 

สิ่งที่มีมาในกล่องพร้อมของแถมดังนี้

  1. HiPen H3

  2. Manual


 รายละเอียดเสปคสำหรับ * HiPen H3 *

<<<กลับไปหน้าแรก